Voor gemeenten

Incluzio Uitvoering Zuid levert zorg en begeleiding in de gehele provincie Limburg en in een aantal gemeenten binnen provincie Brabant, op basis van Wmo-financiering via ZIN, Wlz via PGB en projectmatige gemeentelijke subsidiëring.

Efficiënte werkwijze

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat we zeer efficiënt werken: gemeenten geven aan dat Incluzio Uitvoering Zuid circa een derde minder financiering nodig heeft ten opzichte van het sectorgemiddelde.

Aantoonbare kwaliteit

Daarnaast is de kwaliteit van onze dienstverlening aantoonbaar: wat wij samen met onze cliënten bereiken is meetbaar en openbaar. De cliënttevredenheid ligt dan ook boven het gemiddelde binnen de sector. Maar we doen meer. Al vanaf 2011 volgen we de transformaties en transities binnen de zorg.

Sparring partner

We gaan in gesprek met gemeenten en denken mee over wat deze kanteling betekent voor de lokaal geleverde zorg, voor de gemeente en vooral voor de inwoners en hun omgeving.

Onze standpunten:

  • Zorg kan beter en efficiënter worden ingericht: er kan meer met minder!
  • We geloven in korte trajecten waarbij we uitgaan van de zelfredzaamheid van onze cliënten en gezinnen
  • We staan voor een gezonde en verantwoorde mix van informele en formele zorg, waarbij ook netwerk en leefomgeving betrokken zijn.
  • We werken sinds 2003 met vraaggestuurde en resultaatgerichte zorg en werken hierbij sterk buurtgericht. Zoveel mogelijk spreken we af in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin; dit kan mogelijk ook een woongroep zijn.
  • Onze cliënten verdienen een hoge kwaliteit van ondersteuning. Onze dienstverlening optimaliseren we door deskundigheidsbevordering van medewerkers en het meten van de cliënttevredenheid.

In gesprek gaan?

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Wilt u meer informatie over onze manier van denken en doen? Of wilt u met ons van gedachten wisselen over de kanteling van de zorg? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag een gesprek met u aan!

Incluzio Uitvoering Zuid kantoren Limburg Venlo en Maastricht

Contact met kantoor Venlo (hoofdlocatie)

T: 077 750 3788
E: info-uitvoeringzuid@incluzio.nl

Route