Incluzio Uitvoering Zuid > Over ons > Onze medewerkers

Onze medewerkers

Onze medewerkers maken de begeleiding zo passend mogelijk; voor elke cliënt bekijken we wat het hoogst haalbare niveau van zelfredzaamheid is.

Professionele begeleiders

De begeleiders, zowel HBO als MBO-4 pedagogisch opgeleide professionals, zijn onze waardevolste krachten. De diversiteit aan problematieken van onze cliënten vraagt om een generalistische en specialistische aanpak. Daarom hebben onze begeleiders specifieke kennis en ervaring opgedaan binnen onder andere gehandicapten-, autisme-, verslavings-, dementie-, psychiatrische- en forensische zorg en begeleid wonen.

Breed inzetbaar

Door dit breed scala aan kennis en ervaring zijn we breed inzetbaar voor de diversiteit aan hulpvragen van de cliënt.