Incluzio Uitvoering Zuid > Samenwerking MET ggz, PGZ en Incluzio

Samenwerking MET ggz, PGZ en Incluzio

Nieuwe samenwerking MET ggz, PGZ en Incluzio, een ijzersterke combinatie Begeleiding Individueel

In regio Maastricht-Heuvelland werkt de combinatie MET ggz, PGZ en Incluzio samen aan de opdracht Begeleiding Individueel. MET ggz vanuit haar expertise op het gebied van ambulante GGz, PGZ vanuit haar expertise op het gebied van autisme en Incluzio vanuit haar expertise op het gebied van ambulante begeleiding bij (complexe) hulpvragen op meerdere leefgebieden en de sociale basis. Samen staan we klaar om inwoners te ondersteunen bij vraagstukken op het vlak van zelfredzaamheid en participatie.

Wat kenmerkt onze aanpak?
Groot denken en klein doen
kenmerkt onze aanpak. Een aanpak die gericht is op het vertrouwen in de eigen kracht, aandacht voor positieve gezondheid, samenwerking en eHealth, de inzet van ervaringsdeskundigen en het elkaar versterken in de praktijk.

Hoe gaan we dat doen?
Schotten doorbreken tussen organisaties om te doen wat nodig is en de zorg op de juiste plek krijgen. Daar gaan we voor! Samen met burgers, cliënten en hun naasten, vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionals werken aan positieve gezondheid. Verbindingen leggen in dienst van de burgers.

“Wij zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking een meerwaarde is voor burger, medewerker en gemeente. We zijn inmiddels aan de slag gegaan en we hebben er zin in om de samenwerking de komende periode verder te versterken”.

Wilt u meer informatie over de deelnemende organisaties in dit samenwerkingsverband? Neem een kijkje op onze websites:

www.incluziouitvoeringzuid.nl

www.metggz.nl

www.pgz.nu