Incluzio Uitvoering Zuid > Opleiding tot Ervaringsdeskundige zorgt voor versterking zorg

Opleiding tot Ervaringsdeskundige zorgt voor versterking zorg

Een mooi en treffend interview van Roermond Nieuws over de opleiding tot ervaringsdeskundige. Twee weken geleden is deze opleiding van start gegaan bij Gilde Opleidingen in Roermond. Yvonne Freriks, coördinator BBL bij Gilde Opleidingen, Karina Timmermans, student, en Angelique Bömers, ervaringswerker, vertellen over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg en hoe eigen ervaringen een kracht worden.

De opleiding is een gezamenlijk initiatief van UWV, gemeenten in Midden-Limburg, Gilde Opleidingen en de zorgaanbieders Mutsaersstichting, @Care+, Leger des HeilsIncluzioXONARMoveooConfidence Twende en MET ggz . Binnen de zorg is er steeds meer vraag naar gekwalificeerde ervaringsdeskundigen. De studenten volgen de mbo niveau 4 opleiding Sociaal Werk aangevuld met lessen ervaringsdeskundigheid. Bij start van de opleiding maken zij ook direct kennis met de praktijk. Na hun studie kunnen ze als ervaringsdeskundige én sociaal werker aan het werk.

Bekijk het interview via deze link: https://lnkd.in/e5PeK-FM