Gedragscode

In een beroepscode staat de beroepsethiek – de normen- van een beroepsgroep beschreven. Het gaat om regels die aangeven wat gewenst gedrag van de sociaal werker is. Deze normen zijn niet altijd vastgelegd (in bijvoorbeeld protocollen van de organisatie). Vaak handelt een sociaal werker er onbewust al naar. Zo zal het voor sociaal werkers logisch zijn dat zij respectvol omgaan met de burgers en cliënten met wie zij werken. Vaak gaat het echter om situaties die minder eenduidig zijn en die vragen om de afweging: wanneer doe ik het goede? Onze medewerkers werken allemaal volgens de beroepscode van  de sociaal werker.

Daarnaast heeft Incluzio Uitvoering een eigen gedragscode opgesteld ook deze leven wij na. Dit is een aanvulling op de beroepscode en beschermt cliënten tegen onbekwaam handelen en helpt sociaal werkers bij het goed uitvoeren van werkzaamheden.