Incluzio Uitvoering Zuid > Begeleiding bij … > Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid.

Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid.

Onderdeel Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid

Per 8 december 2023 biedt Incluzio Uitvoering Zuid Beschermd Wonen het onderdeel Beschermd Wonen niet langer aan omdat het niet meer past binnen de strategische visie van Incluzio. Op grond hiervan maakt Incluzio Uitvoering Zuid Beschermd Wonen ook geen deel meer uit van de combinatie Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg. Inmiddels heeft er een zorgvuldige en warme overdracht plaatsgevonden van de cliënten naar de overige partners in de combinatie Moveoo, Leger des Heils en met GGZ.

Voor meer informatie en/of aanmelden ga naar https://www.metggz.nl/voor-u/professionals/verwijzen-naar-met-ggz/verwijzing-voor-begeleiding-ondersteuning/beschermd-wonen.

 

Wat houdt beschermd wonen bij ons in?

Wij bieden hulp en oplossingen aan mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, met focus op zelfredzaamheid. Wij hebben voorzieningen voor beschermd wonen in Belfeld, Venlo en Panningen.

Eigen kamer

Dit zijn geschakelde woningen in de wijk met aan iedere zijde maximaal 7 cliënten. Binnen de woning heb je een eigen kamer. De woonkamer, keuken en sanitair deel je met anderen. We bieden 24-uurs zorg wat inhoudt dat er 24 uur per dag iemand aanwezig of in de nabijheid is, waarop je kan en mag terugvallen, mocht dit noodzakelijk zijn.

Wooncoach en LeefZorgPlan

Daarnaast krijg je een (traject)coach toegewezen die samen met jou verantwoordelijk is voor jouw traject. Samen bepaal je – aan de hand van het LeefZorgPlan (LZP) vanuit de gemeente – welke doelen voor jou van belang zijn en waaraan je de komende periode wil werken. Samen met je trajectcoach wordt binnen 6 weken een zorgplan opgesteld dat de basis vormt voor jouw begeleidingstraject.

Zelfredzaam en zelfstandig

Wij gaan uit van je eigen kracht en we zullen je zelfredzaamheid en zelfstandigheid hierin zoveel mogelijk aanspreken. We vinden het belangrijk om ook jouw netwerk – je familie en andere personen die voor jou belangrijk zijn – hierin mee te nemen. Zodat je ook van hen ondersteuning krijgt.

Maatwerk in begeleid wonen

Wij bieden bij alle vormen van hulpverlening maatwerk. We zorgen ervoor dat je als cliënt zorgvuldig begeleid wordt door een ambulant begeleider of (traject)coach.

Financiering

Wij bieden zorg aan op basis van Wmo-indicatie en Wlz (via PGB).

Meer informatie

Bekijk onze informatie voor cliënten of download onze flyer. Heeft je een vraag? Neem dan contact op met ons kantoor in Venlo.