Incluzio Uitvoering Zuid > Begeleiding bij … > Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid.

Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid.

Onderdeel Beschermd Wonen niet langer aangeboden door Incluzio Uitvoering Zuid

Per 8 december 2023 biedt Incluzio Uitvoering Zuid Beschermd Wonen het onderdeel Beschermd Wonen niet langer aan omdat het niet meer past binnen de strategische visie van Incluzio. Op grond hiervan maakt Incluzio Uitvoering Zuid Beschermd Wonen ook geen deel meer uit van de combinatie Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg. Inmiddels heeft er een zorgvuldige en warme overdracht plaatsgevonden van de cliënten naar de overige partners in de combinatie Moveoo, Leger des Heils en met GGZ.

Voor meer informatie en/of aanmelden ga naar https://www.metggz.nl/voor-u/professionals/verwijzen-naar-met-ggz/verwijzing-voor-begeleiding-ondersteuning/beschermd-wonen.