Beschermd wonen

Wij bieden hulp en oplossingen aan mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, met focus op het (her)vinden van eigen kracht. Wij hebben voorzieningen voor beschermd wonen in Belfeld, Venlo en Panningen.

Eigen kamer

Dit zijn geschakelde woningen in de wijk met aan iedere zijde maximaal 7 cliënten. Binnen de woning heb je een eigen kamer. De woonkamer, keuken en sanitair deel je met anderen. We bieden 24-uurs zorg wat betekent dat er 24 uur per dag iemand aanwezig is, waarop je kan en mag terugvallen, mocht dit noodzakelijk zijn.

Wooncoach en LeefZorgPlan

Daarnaast krijg je een wooncoach toegewezen die samen met jou verantwoordelijk is voor jouw traject. Samen bepaal je – aan de hand van het LeefZorgPlan (LZP) vanuit de gemeente – welke doelen voor jou van belang zijn en waaraan je de komende periode wil werken.

Redzaam en zelfstandig

Uitgangspunt hierbij is dat we uitgaan van je eigen kracht en we zullen je zelfredzaamheid en zelfstandigheid hierin zoveel mogelijk aanspreken. We vinden het belangrijk om ook jouw netwerk – je familie en andere personen die voor jou belangrijk zijn – hierin mee te nemen, zodat je ook van hen ondersteuning krijgt.

Maatwerk in begeleid wonen

Bij alle vormen van hulpverlening die wij aanbieden, vinden we het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. We zorgen ervoor dat je als cliënt zorgvuldig begeleid wordt door een ambulant begeleider of wooncoach.

Financiering

Wij bieden zorg aan op basis van Wmo-indicatie en op basis van Wlz, via PGB.

Meer informatie

Bekijk onze informatie voor cliënten of download en bewaar onze flyer. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met ons kantoor in Venlo.