Incluzio Uitvoering Zuid > Accountantsverklaring Wet normering topinkomens (WNT)

Accountantsverklaring Wet normering topinkomens (WNT)

Stichting Incluzio Uitvoering (Zuid) is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (ofwel voldoet aan de WNT eisen).