Incluzio Uitvoering Zuid > Wet normering topinkomens (WNT)

Wet normering topinkomens (WNT)

Stichting Incluzio Uitvoering (Zuid) is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (ofwel voldoet aan de WNT eisen).